PASS BOX > Thiết bị phòng sạch

본문 바로가기
Thiết bị phòng sạch
Home > Công tác sản xuất > Thiết bị phòng sạch

 

close
/

본문

PASS BOX

Thiết bị được lắp đặt ở giữa khu vực sạch và khu vực không sạch để ngăn chặn sự xâm nhập của không khí ô nhiễm hoặc rò rỉ không khí sạch ra ngoài bằng cách không cho phép con người ra vào và chỉ cho phép sản phẩm được ra vào. 

Thông tin chi tiết sản phẩm

[ Hình ảnh sản xuất/ thi công ]

 

Công ty JEIO | CEO:Shim Jae Hyuk | Mã doanh nghiệp : 134-86-75337 | Điện thoại : 031-493-2508 | E-mail : jeioglobal@naver.com
Địa chỉ : Phòng 205 tầng 2 CT Plaza Số 729-7 Gojan-dong, Ansan-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc.

Copyright © Công ty JEIO. All rights reserved.  
if ($config['cf_analytics']) { echo $config['cf_analytics']; } ?>