Giới thiệu công ty 1 페이지

본문 바로가기
Giới thiệu công ty
Home > Công ty > Giới thiệu công ty

Giới thiệu công ty 목록



Tên công ty Công ty JEIO
CEO Shim Jae Hyuk
Ngày thành lập 01-01-2006
Thay đổi pháp nhân 01-04-2006
Ngày đăng ký trở thành doanh nghiệp
cung cấp thiết bị máy móc
06/2006
Số đăng ký: Ansan 2011-10-006
Ngày đăng ký trở thành doanh nghiệp
thế kế nội thất
10/2013-
Số đăng ký: Ansan 2013-01-005
Vốn 260,000,000 won
Địa chỉ công ty 729-7 Gojan-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc
Tel. 031-493-2508
Fax. 031-493-2509
E-mail. jeiogmp@naver.com / hegirang@naver.com
Home Page. www.jeioglobal.com
Thông tin công ty Thi công, thiết kế, lắp đặt phòng sạch/ GLP/ GMP.
Cung cấp thiết bị cơ khí.
Tư vấn hệ thống tiết kiệm năng lượng.
Thiết kế nội, ngoại thất và cung cấp thiết kế nội thất.
Công ty phát triển bất động sản.
Cung cấp các công trình liên quan đến địa nhiệt, thiết bị năng lượng mới và năng lượng tái tạo.



Công ty JEIO | CEO:Shim Jae Hyuk | Mã doanh nghiệp : 134-86-75337 | Điện thoại : 031-493-2508 | E-mail : jeioglobal@naver.com
Địa chỉ : Phòng 205 tầng 2 CT Plaza Số 729-7 Gojan-dong, Ansan-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc.

Copyright © Công ty JEIO. All rights reserved.  
if ($config['cf_analytics']) { echo $config['cf_analytics']; } ?>