ULPA FILTER > Bộ lọc công nghiệp

본문 바로가기
Bộ lọc công nghiệp
Home > Công tác sản xuất > Bộ lọc công nghiệp 

close
/

본문

ULPA FILTER

Bộ lọc được dùng trong phòng siêu sạch giúp loại bỏ virus hoặc các loại bụi có đường kính trên 0.1 micrometer bằng bộ lọc có hiệu suất siêu cao. 

Hiệu suất thể hiện bằng DOP, DOP 99.9995%, chủ yếu sử dụng 99.99995% sản phẩm. 

Thông tin chi tiết sản phẩm

[ Hình ảnh sản xuất/ thi công ] 

Công ty JEIO | CEO:Shim Jae Hyuk | Mã doanh nghiệp : 134-86-75337 | Điện thoại : 031-493-2508 | E-mail : jeioglobal@naver.com
Địa chỉ : Phòng 205 tầng 2 CT Plaza Số 729-7 Gojan-dong, Ansan-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc.

Copyright © Công ty JEIO. All rights reserved.  
if ($config['cf_analytics']) { echo $config['cf_analytics']; } ?>