Bộ lọc công nghiệp
Home > Công tác sản xuất > Bộ lọc công nghiệp 

close
/

본문

MED FILTER

Pre-Filter là bộ lọc tiếp theo được sử dụng để tiền xử lý cho bộ lọc cuối cùng trong phòng lạnh. Hiệu suất sử dụng thể hiện tiêu chuẩn làm sạch cơ bản bên trong nhà máy là phương pháp đo màu (NBS). 

Chủ yếu được thể hiện bằng hệ số hiệu suất cao theo thứ tự NBS 60%, NBS 90%, NBS 95%. 

Thông tin chi tiết sản phẩm

[ Hình ảnh sản xuất/ thi công ] 

contact

Lot CN-02 Dong Van IV industrial Zone Dai Cuong-kim Bang Dist, Ha Nam Province, Vietnam.

+84 96 369 2313

contact@1techvina.vn